­­­­­Positive klinikere – men udfordringer med forskellige patientgrupper

af | 22 aug 2023 | nyhed

Klinikerne er positivt indstillet over for PhaseV’s løsning, hvis projektets app og platform kan hjælpe dem med at prioritere patienter. Og borgere og patienter ser muligheden for at opnå bedre dialog med sundhedssektoren. Det viser de første analyser, som forskerne i PhaseV har udarbejdet.   

Hvad forventer klinikerne af PhaseV’s løsning, og hvad er indstillingen hos borgere og patienter?

I foråret 2023 har forskerteamet i PhaseV skabt et pre-study, hvor interessenternes engagement i den kommende løsning er blevet undersøgt.

Studiet ser bl.a. på klinikernes formodning om, hvad der vil fungere i praksis, patienternes holdning til at skulle taste deres data ind i PhaseV-appen og de forskellige ønsker, stakeholder-grupperne har til løsningen.  

Forskerteamet består af Ida Hestbjerg, Forskningsenheden for Almen Praksis, Christa Thomsen, Institut for Virksomhedsledelse og Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen, Institut for Virksomhedsledelse, alle Aarhus Universitet, samt Emil Søndergaard, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet.

Foto fra workshop i PhaseV juni 2023. Fra venstre: Diana Arsovic Nielsen, Ulrik Bak Kirk og Steen Bennike Mortensen.

Patienternes vurdering

I pre-pilot-studiet har forskerteamet bl.a. samlet over 100 siders noter fra deres interviewbesøg hos behandlere og patienter fordelt på de tre indsatsområder, som der arbejdes med i projektet: Diabetiske fodsår, overvægt og kronisk nældefeber.

Udover at lave interviews med borgere og patienter har forskerteamet afholdt workshops med klinikere, behandlere og andet personale på tværs af sektorer. Desuden har de ved flere lejligheder udført observationer i behandlingsmiljøerne.

 Outcomet er bl.a. viden om, at patienter generelt ser det største potentiale, hvis PhaseV’s app:

– Kan skabe bedre synergi og sammenhæng i deres behandling.

– Kan facilitere en bedre dialog og bedre samarbejde og på tværs af sundhedsvæsenet.

– Kan hjælpe med at tilpasset behandlingen til den enkelte patient.

Forskel på patientgrupper

Én af udfordringerne i at samle data om patienternes engagement i PhaseV er dog, at de tre patientgrupper varierer i alder og i deres engagement og egenmestring af deres sygdom.

Pre-study viser bl.a. at:

– Patienterne med kronisk nældefeber er generelt positive over for app’en og ønsker at bruge den som en aktiv del i deres behandling.

– Gruppen med diabetiske fodsår generelt er mere skeptiske overfor at skulle taste deres data og observationer ind i en app.

Optimistiske klinikere

Pre-pilot-studiet viste også, at klinikerne generelt er forsigtigt optimistiske i forhold til løsningen – særligt hvis den kan spare tid og ressourcer og kan fungere som databaseret beslutningsstøtte.

Ifølge forskergruppen ser klinikerne det største potentiale hvis:

– Appen kan optimere konsultationer ved at gøre dialogen mere baseret på patientens data.

– Appen kan indsamle data, der kan give et bredt overblik og gode visualiseringer af interventionseffekter

– Appen kan hjælpe med at prioritere patienterne, så dem, der har mest brug for det, får tildelt flest ressourcer.

Endvidere har forskerteamet faciliteret en workshop, hvor alle projektets partnere på tværs af sektorer gav deres input til PhaseV’s potentiale og udfordringer. Teamet arbejder nu på at samle noterne herfra til en samlet rapport.

Foto fra workshop i PhaseV juni 2023. Fra venstre Emil Søndergaard, Janus Laust Thomsen.

Foto i toppen: Foto fra workshop i PhaseV juni 2023. Fra venstre: Trine Rolighed Thomsen, Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen, Yuliya Tomilovska og Christa Thomsen.