PhaseV (Fase 5) – et tværsektorielt innovationsprojekt baseret på borgerskabte data

Borgerne og borgernes data får en central rolle i fremtidens udvikling af medicin og patientbehandling.

PhaseV (Fase 5) er et tværsektorielt innovationsprojekt, der er baseret på borgerskabte data. Projektet skal skabe en ny optimeret model for, hvordan kliniske studier kan udføres i fremtiden.

Modellen kaldes PhaseV. Forventningerne til projektet er, at det kan medvirke til at:

  • forbedre behandling og livskvalitet for patienterne 
  • reducere medicinudgifter for samfundet 
  • øge vidensniveauet for sundhedspersonalet og behandlingsudbyder. 

Vil du vide mere?