Input fra brugere og klinikere er uundværlige i udviklingen af nye sundhedsløsninger

af | 1 mar 2023 | nyhed

Brugerinddragelse er en vigtig fase, når virksomhederne udvikler nye sundhedsløsninger. Derfor arbejder virksomheder og forskere i projektet PhaseV tæt sammen med både slutbrugere og klinikere, der kommer med værdifulde input til projektets nye digitale sundhedsløsning.

En sundhedsløsning skal passe ind i patientens liv – en løsning skal give værdi for brugeren, og den skal være let at bruge. Det ved virksomheden Monsenso A/S, som har udviklet digitale sundhedsløsninger i en årrække.

I projektet PhaseV skal Monsenso udvikle en række nye digitale løsninger til fremtidens kliniske afprøvninger, og her er brugerinddragelse en vigtig del allerede i designfasen.

Læs mere om PhaseV 

– Det er vigtigt at vi få brugernes perspektiv allerede, mens vi designer løsningen. Vi skal vide, hvordan deres hverdag som patienter er, og hvordan og hvornår det giver værdi for dem at bruge vores løsning. Derfor er fasen med brugerinddragelse vigtig, og det er lige så vigtigt, at vi får hjælp fra forskningen til at kvalificere og nuancere brugernes input, siger Thomas Lethenborg, CEO i Monsenso.

PhaseV er et tværsektorielt innovationsprojekt, der er baseret på borgerskabte data. Projektet skal udvikle tre apps målrettet patienter med omkostningstunge, kroniske lidelser. De tre apps udvikles ovenpå en eksisterende løsning fra Monsenso og adresserer:

  • overvægt
  • diabetiske fodsår og
  • kronisk nældefeber.

De tre apps skal opsamle data i realtid og vise effekten af en given behandling – også mellem konsultationer.

Forskere er vigtigt mellemled mellem brugere og virksomhed

Monsenso får hjælp af forskerne fra Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis (FEAP) til at indsamle og analysere brugernes tilbagemeldinger. Til løsningen om diabetiske fodsår har en gruppe af interviewere besøgt både ​Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital og Steno Diabetes Center Aarhus. Her har de været i dialog med knapt 30 patienter og en række klinikere og medarbejdere i hjemmeplejen.

Forskerteamet har endvidere besøgt afsnittet for kronisk nældefeber på Bispebjerg Hospital, hvor de har været i dialog med flere patienter og klinikere fortæller Christa Thomsen, professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

– Vi har brug for en masse data fra både patienter og behandlere for at få et billede af, hvilken løsning der er brug for, og hvordan den skal fungere. Patienternes og medarbejdernes oplevelser skal danne udgangspunkt for den sparring, vi videregiver til virksomheden, så de kan udvikle den mest værdifulde løsning, forklarer Christa Thomsen.

Senere på foråret dykker teamet ned i brugerinddragelsen for Monsensos tredje app rettet mod borgere med overvægt.

Interviews, observationer og workshops

Forskerne har bl.a. udarbejdet spørgeguides, som bruges som rettesnor for interviews med patienter og personale. Derudover har interview-teamet overværet en række konsultationer, som har givet dem indblik i patienternes hverdag med deres lidelse og klinikernes daglige arbejdsgange, i dette tilfælde diabetiske fodsår.

– Den løsning, der skal udvikles, skal være med til at sikre den bedste personlige behandling til den enkelte patient. Derfor er vigtigt for os at vide, hvilke informationer behandlerne behøver, og hvordan disse data skal indsamles for, at det giver værdig for både klinikere og borgere, forklarer forskningsassistent Ida Hestbjerg, Forskningsenheden for Almen Praksis.

Forskernes data giver værdifuld viden

Emil Meyland Kortsen har ansvaret for at udvikle de tre apps til patienter med henholdsvis diabetiske fodsår, overvægt og kronisk nældefeber, og han betegner input fra brugerne som uundværlig.

– Vi har fået særdeles værdifuld viden fra forskerteamet om brugere og klinikeres behov og ønsker til den nye løsning. Som udvikler kan jeg præsentere, hvilke muligheder der findes i teknologien, men jeg har brug for kvalificeret sparring fra brugere, sundhedspersonalet og forskningen for at kunne nuancere mine udkast. Opgaven er nu at blive endnu mere specifik på de forskellige funktioner og så blive ved med at optimere løsningen, fortæller Emil Meyland Kortsen, Product Owner hos Monsenso.

Fakta

Læs mere om PhaseV

Partnere i PhaseV er: 

Monsenso A/S
Danish Life Science Cluster
Teknologisk Institut
Bispebjerg Hospital
Novartis
Novo Nordisk
Copenhagen Institute for Futures Studies
Steno Diabetes Center Aarhus
Aarhus Kommune
Aarhus Universitet
Forskningsenheden for Almen Praksis
Alexandra Instituttet

PhaseV er støttet af Innovationsfonden

For mere information

Thomas Lethenborg

CEO, Monsenso A/S (projektejer og medlem af styregruppen i PhaseV)
+45 2129 8827
lethenborg@monsenso.com

Frederik M. Thayssen

Projektleder, Alexandra Instituttet
+45 20 55 32 78
frederik.thayssen@alexandra.dk