Hvordan fastholder man brugerne i et virtuelt studie? – Læring fra PhaseV kan blive central for fremtidens kliniske studier

af | 1 aug 2023 | nyhed

Et af målene for innovationsprojektet PhaseV er at lære, hvordan vi styrker fremtidens decentrale kliniske studier. Projektet skal indsamle erfaringer om, hvordan vi kan lykkes med at inddrage flere brugere og fastholde dem i studiet i flere måneder – og så skal vi blive skarpe på, hvordan et fuldt klinisk studie kan udføres virtuelt.

I innovationsprojektet PhaseV skal patienter og borgere over en længere periode deltage i et klinisk studie via en app, hvor klinikeren kan følge, hvordan deres behandling forløber.

Èn af de store udfordringer i projektet bliver at finde en løsning på, hvordan vi fastholder og engagerer brugerne, så de fortsætter med at bruge appen, måned efter måned.

Det helt centrale i PhaseV er at skabe læringer, der kan få afgørende betydning for fremtidens kliniske studier. Det mener styregruppen i projektet, der blandt andet har deltagelse af de to globale virksomheder Novo Nordisk og Novartis.

Se partnerne i PhaseV her

– Det er afgørende for os, at vi kan se patientens værdi af at deltage i et studie. Så hvis vi kan finde en model, hvor endnu flere patienter og borgere kan skabe værdi til kliniske studier – og dermed være med til at skabe ny viden – så er projektet lykkes, lyder det bl.a.

– Vi får her mulighed for at teste forskellige tilgange til at gøre et studie fuldt virtuelt, og vi ser frem til den læring, der skal skabe værdi for både producenter, patienter og klinikere, siger Frederik Knud Nielsen, direktør for Healthcare Partnerchips i Novartis.

Samarbejde på tværs af tre forskellige patientgrupper

PhaseV skal udvikle tre apps målrettet patienter med omkostningstunge, kroniske lidelser. De tre apps udvikles oven på en eksisterende løsning fra virksomheden Monsenso A/S og henvender sig til borgere med svær overvægt, diabetiske fodsår og kronisk nældefeber.

En del af projektet skal teste, hvordan borgere og patienter kan rekrutteres og deltage 100% digitalt i et klinisk studie.

– Styrken i PhaseV er, at vi samarbejder på tværs af tre vidt forskellige områder og patientgrupper. Derved får vi værdifuld sparring fra de andre virksomheder, patienter og klinikergrupper til, hvordan patienter får det bedste forløb i et klinisk studie. Vi får forhåbentligt et bedre indblik i, hvordan vi tilpasser et studie til en given patientgruppe, og hvilke værktøjer der virker hvornår, siger Frederik Knud Nielsen.

Brugerne skal opleve at få værdi

Professor Janus Laust Thomsen er leder af Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet og er en del af styregruppen i PhaseV. Han mener, at hvis vi skal forvente, at patienterne skal engagere sig, så skal de føle, at de får noget igen.

– For at fastholde patienterne i et forløb skal de opleve, at det er relevant og nærværende for dem. De skal opleve, at deres indsats giver værdi, og deres tidsforbrug skal være afstemt. Derfor skal vi også have fokus på, at vi skal give patienterne noget igen for deres indsats. Det kan eksempelvis være i form af gamification, hvor de ligesom i et spil modtager en digital ’belønning’ eller tilkendegivelse, når de har tastet ind. Eller det kan være i form af projektets outcome, hvor de kan se, at deres indsats har været med til at skabe resultater, forklarer Janus Laust Thomsen.

Fra en rapport fra Videncenter for Brugerinddragelse fremgår det bl.a., at succesfuld brugerinddragelse kræver, at ’Patienterne skal føle sig hørt’, og at …’brugerinddragelse giver flere tilfredse patienter.’

Projektets læring kan få betydning for fremtidens studier

Projektleder Frederik Mølgaard Thayssen, Alexandra Instituttet, ser frem til at være med til at udviklet området for kliniske studier.

– Modellen for studier skal følge med tiden, og vi skal tilpasse os borgernes ønsker. Vi kan se, at flere patienter i sundhedsvæsnet efterlyser mere digital kontakt, og den trend skal de kliniske studier naturligvis følge. PhaseV er det første danske studie, der udelukkende skal drives digitalt, og derfor kan vores resultater få afgørende betydning for fremtidens modeller, forudser Frederik Mølgaard Thayssen.

Hos Novartis er læringen fra PhaseV også det vigtigste.

– Målet er ikke, at vi skaber en 100% brugbar ny løsning – det er ligeså vigtigt, at vi udvikler læring, der kan skabe stærkere metoder til kliniske studier fremover, siger Frederik Knud Nielsen.

PhaseV Health studies er støttet er Innovationsfonden.