Første demonstration af projektets app og webportal

af | 12 maj 2023 | nyhed

Hvordan kommer app’en og portalen i PhaseV egentlig til at virke? Projektdeltagerne har nu testet den første version af den løsning, som bliver udviklet i PhaseV. Monsenso, som udvikler app og webportal fik værdifuld feedback til løsningens funktioner.

Virksomheden Monsenso A/S er i fuld gang med at udvikle den app og webportal, der er omdrejningspunktet i PhaseV. App’en skal indsamle data fra borgere og patienter, som løbende skal indtaste information om deres behandling eller forløb. Behandlerne skal kunne tilgå de indsamlede data i webportalen.

Forleden inviterede Monsenso deltagere fra alle arbejdspakker i PhaseV til at teste den første udgave af app’en og den tilhørende webportal.

– Vi var spændte på at få feedback på de features, vi har udviklet. Det er altid interessant at skulle vise sit produkt frem for første gang, for det er enormt vigtigt for os, at vi tilpasser vores løsning til målgrupperne, som jo både er de patienter, borgere og behandlere, der skal indtaste data i app’en og bruge webportalen – men også projektmedarbejderne, der i første omgang skal være med til at rekruttere og igangsætte fase 5, forklarer Emil Meyland Kortsen, Product Owner hos Monsenso A/S.

Skal bruges i forbindelse med behandling af overvægt, diabetiske fodsår og kronisk nældefeber

PhaseV skal udvikle tre apps målrettet patienter med omkostningstunge, kroniske lidelser. De tre apps udvikles ovenpå en eksisterende løsning fra Monsenso og adresserer svær overvægt, diabetiske fodsår og kronisk nældefeber.

Ved den første demonstration fik deltagerne mulighed for at klikke rundt i både app og den webportal, behandlerne skal bruge. Der blev testet og tastet, og demonstrationen resulterede i en masse brugbar feedback til Monsensos udviklere.

Vigtigt at projektdeltagerne kender potentialet

Tilbagemeldinger fra projektgruppen er særlig vigtige, fordi patienter og borgere skal benytte PhaseV-app’en over en længere periode, fortæller Nanna Iversen, COO i Monsenso.

– Det vigtigste er, at app’en giver værdi for brugerne. Derfor skal vi være skarpe på dens funktioner, så vi er med til at sikre, at brugerne bliver ved med at indtaste deres data. Desuden er det meget vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde med de grupper, som skal rekruttere og drive studierne i PhaseV. Vi skal have deres input til, hvordan løsningen bedst udformes til deres behov, og vi skal hjælpe dem til at se og kende potentialet i løsningen, så de bedste muligt kan støtte de kommende brugere, forklarer Nanna Iversen.

Næste skridt for Monsenso bliver at registrere de mange tilbagemeldinger og videreudvikle og forbedre funktionerne. Desuden skal holdet bl.a. videreudvikle rammen for at brugerne kan give elektronisk samtykke  samt mulighederne for at bruge fotos og videomøder.

PhaseV Health studies er støttet er Innovationsfonden.